Hoppa till innehåll

Dans 1

Gymnasial särvux

Dagtid, 100 poäng

Du kan söka till kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning om du har fyllt 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. I Göteborg kallar vi kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning för Lärvux. 

I kursen Dans 1 får du lära dig att dansa själv och med andra, och hur du använder dansen som uttrycksmedel. Du får även lära dig om dans i olika delar av världen och träna på olika typer av dans- och rörelseövningar. Kursen tar också upp ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet inom dans. 

Förkunskapskrav

Inga särskilda förkunskaper krävs. Du ska ha förutsättningar att tillgodogöra dig kursens innehåll.

Ämnes-/kursplan

DABDAN51 (Länk till extern sida.)

Anmälningskod

DABDAN51

Skolform

Särskild utbildning på gymnaial nivå

1 Kursstart

  1. Kursstart 2836100

    Kursstart
    Ansökan öppnar