Hoppa till innehåll

Elbilstekniker

Fordon och Transport

Kurspaket, 1250 poäng

Ett nytt och okänt yrke inom en gammal välkänd bransch.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt betyg eller motsvarande kunskaper i följande kurser:
 
- Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 på gymnasial nivå
- Matematik 1a på gymnasial nivå
- Engelska 5 på gymnasial nivå


Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

Dokument som ska bifogas ansökan
Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

Borttappade originalbetyg
Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Viktig information

Säkerhet är en viktig del i ditt arbete och du lär dig identifiera och analysera risker i arbetet och hur den egna arbetsplatsen blir trygg och säker.
Med högspänningar i el- och hybridfordon är kunskap om risker och säkert arbete livsnödvändigt både för dig och din kund. 

Utbildningens innehåll

I din yrkesroll arbetar du med el- och hybridfordons olika komponenter och delsystem. Som elbilstekniker har du spetskompetens om alternativa drivmedel, service och underhåll av moderna el- och elhybridfordon. Utbildningen ger dig både teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna få en anställning som elbilstekniker.

En elbilsstekniker har många möjligheter till varierande och spännande arbetsuppgifter.Tycker du det verkar intressant att analysera, reparera och utföra service och underhåll på elfordon är detta en utbildning för dig.

Utbildningen leder till

Framtida arbetsplatser kan exempelvis vara elbilstillverkare, verkstäder, bensinstationer och bärgningsföretag.Det finns ett behov av utbildade elbilstekniker med rätt kompetens för dagens moderna fordon.

Kostnader för eleven

2000 kr för kurspaket med allt du behöver för din utbildning i form av kläder och utbildningsmaterial.

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka skolan digitalt och träffa lärare och elever för att ställa frågor om utbildningen.  
Mejla goteborg@movant.se så kommer du få en inbjudan till digitalt studiebesök via Teamslänk. Mötena äger rum varannan vecka.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl,  i utbildningen, 8 - 10 veckor. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats. Variationer när det gäller tidpunkt och längd på apl kan förekomma beroende på din individuella studietakt och dina förutsättningar.

Studieperioder

2021-08-16 - 2021-12-24
2021-12-27 - 2022-06-24
2022-06-27 - 2022-08-05

Antagning

Informationsmöte:
Om du blir antagen och tackar ja till utbildningen blir du kallad till digitalt möte om utbildningen, schema och annat du behöver veta inför start.
 
Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.

Övrig information

Plats för utbildningen:
Hildedalsgatan 4

Utbildningsanordnare:
Movant AB
www.movant.se

Ansvarig vuxenutbildning:
Arbetsmarknad och vuxenutbildning Göteborg Stad


 

Ämnes-/kursplan

FTXALR

Anmälningskod

GGY-EBT-2108

Skolform

Gymnasial utbildning

Kurser

1 Kursstart

 1. Kursstart 2834031

  Kursstart
  Ansökan stänger
  Skola
  Movant
  Antagningsbesked