Hoppa till innehåll

El- och hybridfordon 1 - Gruppundervisning dag

Fordon och Transport

Gruppundervisning, dag, 100 poäng

Ämnet el- och hybridfordonsteknik behandlar funktion samt felsökning och enklare reparationer av el- och hybridfordons elektriska framdrivningssystem. Ämnet behandlar även elsäkerhet vid arbete på eller i närheten av högvoltssystem i el- och hybridfordon. I utbildningen får du kunskaper om elarbete och elsäkerhet samt de risker som finns i samband med arbete på eller i närheten av högvoltssystem i el- och hybridfordon.

Utbildningen ska också ge kunskaper om olika el- och hybridfordonssystem samt deras olika komponenter och hur de samverkar. Du utvecklar förmåga att använda specialverktyg samt verktyg och övrig utrustning. Förmåga att använda manualer, scheman och digitala informationssystem i samband med felsökning och enklare komponentbyten. Förmåga att arbeta och samarbeta på ett säkert, miljö- och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser och förmåga att använda ett yrkesmässigt språk samt kunna anpassa språket efter målgruppen.

Kursen kommer att genomföras som gruppundervisning på plats i skolan med distansinslag. Undervisningen sker dagtid. Studierna planeras vid kursstart.

Förkunskapskrav

Ämnes-/kursplan

ELCELO01

Anmälningskod

ELCELO01-YRK-GD

Skolform

Gymnasial utbildning

1 Kursstart

  1. Kursstart 3527494

    Kursstart
    Ansökan stänger
    Antagningsbesked