Hoppa till innehåll

Elevassistent/Stödassistent - validering

Barn och fritid

Validering, 1400 poäng

VALIDERING - FÖR DIG MED YRKESERFARENHET

En kortare utbildning för dig som har minst ett års yrkeserfarenhet som elevassistent/stödassistent.

Vad är validering?

Validering innebär att synliggöra, identifiera, erkänna och dokumentera en persons kunskaper och kompetenser. Det kan handla om den kompetens och erfarenhet som du har skaffat dig genom: Denna validering sker mot kunskaper och kompetenser motsvarande Skolverkets nationella kurs- och ämnesplaner.

Varför ska jag validera mina kunskaper?

Genom att validera det som du redan faktiskt har kunskaper om kan det vara lättare för dig att få ett jobb. Inom vissa yrken krävs det yrkesbevis för att kunna bli fullbetald. Din studietid kan också bli kortare om du validerar.

Massoud, intresserad av validering till Stödassistent inom yrkesområdet Barn och fritid, berättar:

"Jag har jobbat som ledsagare under flera år och tycker mycket om att arbeta med människor. Det är fint att kunna hjälpa och vara ett stöd för de som behöver det. Jag fick information från en kollega om att det går att validera  kunskaper och få dem på papper. Det känns bra att få visa vad jag kan och efteråt söka jobb som stödassistent."

Så går en validering till

Valideringen inleds med att du tillsammans med en yrkeslärare gör en kartläggning av dina yrkeskunskaper. Om det under den översiktliga kartläggningen visar sig att du inte har tillräckliga kunskaper kommer du bli rekommenderad att ta kontakt med en studie- och yrkesvägledare för vidare planering. Med tillräckliga kunskaper menas att de motsvarar minst 20 procent av yrkesutbildningen.

Om du har tillräckligt med kunskaper för att kunna validera går du vidare till en fördjupad kartläggning. Här avgörs hur mycket du har att validera.

Vad händer efter valideringen?

Efter valideringen kommer du att få ett intyg på dina kunskaper. Intyget beskriver dina kunskaper och kompetenser i förhållande till nationella kurs- och ämnesplaner. Om du har kunskaper motsvarande en hel kurs görs en prövning och du får ett betyg i kursen.

De kurser inom utbildningen som du inte har kunnat validera kan du sedan studera på skolan.

Sök en förkortad utbildning idag

När du söker behöver du bifoga två typer av handlingar:  

Antagning

Frågor om ansökan och antagning ska skickas till info.goteborg.arbvux.se

Förkunskapskrav

Ämnes-/kursplan

BFXACR

Anmälningskod

GGV-BES-2023

Skolform

Gymnasial utbildning

3 Kursstarter

 1. Kursstart 3941509

  Kursstart
  Ansökan stänger
  Antagningsbesked
 2. Kursstart 3941510

  Kursstart
  Ansökan stänger
  Antagningsbesked
 3. Kursstart 3941511

  Kursstart
  Ansökan öppnar
  Antagningsbesked