Hoppa till innehåll

Behörighet till högskolan

Grundläggande och särskild behörighet

För att bli antagen till högre utbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas också behörighet. De är indelade i grundläggande och särskild behörighet. 

Grundläggande behörighet, olika vägar 

  1. Folkhögskola 

  2. Gymnasieskola

  3. Gymnasial vuxenutbildning, komvux

  4. International baccalaureate, IB

  5. Reell Kompetens 

  6. Utländsk gymnasieutbildning

Särskild behörighet

Till många utbildningar krävs förkunskaper utöver grundläggande behörighet, särskild behörighet. För att vara behörig till en sådan utbildning ska man ha läst kurser som ger relevanta förkunskaper för just den utbildningen, och ha minst godkänt betyg i dem.

Titta på den utbildning du är intresserad av för att se om de har krav på särskilda kurser.