Hoppa till innehåll

Studieomfattning och studietakt

Studera på heltid eller deltid

Tänk igenom vilken studietakt som passar dig. Ska du studera på heltid eller deltid? Din studietakt har betydelse för hur mycket studiemedel du kan söka hos CSN.

För att få studiemedel för heltidsstudier från CSN ska du läsa heltid i minst tre veckor. Heltidsstudier är 20 poäng per vecka.

Alla kurser har poäng som anger kursens omfattning. För att räkna ut din studietakt summerar du poängen för dina kurser och delar med antalet veckor kurserna pågår. Här kan du se vilken studietakt dina poäng per vecka motsvarar:

  • 20 poäng per vecka motsvarar 100 procent studietakt
  • 15-19 poäng per vecka motsvarar 75 procent studietakt
  • 10-14 poäng per vecka motsvarar 50 procent studietakt