Hoppa till innehåll

Distansstudier

Hur länge pågår en distanskurs?

En kurs kan pågå 5, 10 eller 20 veckor. Hur länge du ska läsa en kurs kommer du och skolan överens om vid kursstart. Distansstudier gör inget uppehåll över sommaren.

Observera! Det är samma innehåll i kursen oavsett kurslängd. 

Måste man vara på plats i skolan när man studerar på distans?

Vissa moment i distanskurserna är obligatoriska och genomförs på plats på skolan. Exempelvis laborationer och nationella prov.

Vad krävs för att kunna studera på distans?

Du måste ha en e-postadress, tillgång till en dator och tillgång till internet och ha kunskap om att bland annat kunna ladda upp en fil i skolans lärplattform.

Vad är det för skillnad på gruppundervisning och distansstudier?

Lärarledd gruppundervisning betyder att du läser ihop med andra elever på plats i skolan. Du har dessutom möjlighet att arbeta i en studiehall på skolan.

Distansundervisning innebär att du studerar via en lärplattform och använder dig av olika digitala/virtuella hjälpmedel för att kommunicera med din lärare eller din grupp. Vissa moment i distanskurserna är obligatoriska och genomförs på plats på skolan.

Observera! Oavsett om du läser en kurs på gruppundervisning eller distans är det samma innehåll och tidsomfattning.