Hoppa till innehåll

Geografi 1

Gymnasial särvux

Dagtid, 100 poäng

Du kan söka till kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning om du har fyllt 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. I Göteborg kallar vi kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning för Lärvux. 

I ämnet geografi får du lära dig om olika världsdelar och att använfa karta. Du får lära dig om olika naturresurser och deras betydelse för människor och djur. Kursen tar också upp orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen. Du får även lära dig om klimatförändringar och vilka konsekvenser de kan få, och om betydelsen av hållbar utveckling.

I kursen Geografi 1 får du lära dig om naturresurser och jorden befolkning. Du får också lära dig mer kring var tjänster och varor produceras, orsaker till fattigdom samt klimatförändringar och hållbar utveckling. Du får öva på att använda karta och hitta olika länder. 

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundsärskolan, samt förutsättningar att tillgodogöra sig kursen.

Ämnes-/kursplan

GEGGEO51 (Länk till extern sida.)

Anmälningskod

GEGGEO51

Skolform

Särskild utbildning på gymnasial nivå

1 Kursstart

 1. Kursstart 3527251

  Kursstart
  Ansökan stänger
  Antagningsbesked

  Beskrivning

  Du som vill söka till Lärvux ska fylla i en ansökningsblankett. Den hittar du om du klickar här.

  Skicka den ifyllda blanketten till:
  Arbetsmarknad och vuxenutbildning
  Lärvux
  402 29 Göteborg