Hoppa till innehåll

Digital kompetens

Gymnasial särvux

Dagtid, 100 poäng

Du kan söka till kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning om du har fyllt 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. I Göteborg kallar vi kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning för Lärvux. 

I kursen Data- och digital kompetens får du lära dig hur du kan göra bankärenden, deklararera och hur du hanterar inloggningsuppgifter. Du får lära dig om sociala medier, och om hur du kan använda dessa på ett säkert sätt. Du får också lära dig om surfplattor, mobiltelefoner och olika metoder för att söka information på internet. Kursen tar även upp etiska frågor och lagen om upphovsrätt.

Förkunskapskrav

Inga särskilda förkunskaper krävs. Du ska ha förutsättningar att tillgodogöra dig kursens innehåll.

Ämnes-/kursplan

INMDIG5 (Länk till extern sida.)

Anmälningskod

INMDIG5

Skolform

Särskild utbildning på gymnasial nivå

1 Kursstart

 1. Kursstart 3527259

  Kursstart
  Ansökan stänger
  Antagningsbesked

  Beskrivning

  Du som vill söka till Lärvux ska fylla i en ansökningsblankett. Den hittar du om du klickar här.

  Skicka den ifyllda blanketten till:
  Arbetsmarknad och vuxenutbildning
  Lärvux
  402 29 Göteborg