Hoppa till innehåll

Digital kompetens

Gymnasial särvux

Dagtid, 100 poäng

Du kan söka till kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning om du har fyllt 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. I Göteborg kallar vi kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning för Lärvux. 

I kursen Data- och digital kompetens får du lära dig hur du kan göra bankärenden, deklararera och hur du hanterar inloggningsuppgifter. Du får lära dig om sociala medier, och om hur du kan använda dessa på ett säkert sätt. Du får också lära dig om surfplattor, mobiltelefoner och olika metoder för att söka information på internet. Kursen tar även upp etiska frågor och lagen om upphovsrätt.

Förkunskapskrav

Inga särskilda förkunskaper krävs. Du ska ha förutsättningar att tillgodogöra dig kursens innehåll.

Ämnes-/kursplan

INMDIG5 (Länk till extern sida.)

Anmälningskod

INMDIG5

Skolform

Särskild utbildning på gymnaial nivå

1 Kursstart

  1. Kursstart 2836114

    Kursstart
    Ansökan öppnar