Hoppa till innehåll

Fotografisk bild 1

Gymnasial särvux

Dagtid, 100 poäng

Du kan söka till kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning om du har fyllt 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. I Göteborg kallar vi kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning för Lärvux. 

I kursen Fotografisk bild 1 får du träna på att förmedla en känsla, tanke, idé eller budskap i en fotografisk bild. Du kommer få använda olika kameratekniker och lära dig hur du bearbetar dina bilder i olika dataprogram. Du kommer också få lära dig olika bestämmelser och lagar kring hur du får använda fotografiska bilder. Du kommer också få diskutera olika fotografiska bilder. 

Förkunskapskrav

Inga särskilda förkunskaper krävs. Du ska ha förutsättningar att tillgodogöra dig kursens innehåll.

Ämnes-/kursplan

FOAFOT51 (Länk till extern sida.)

Anmälningskod

FOAFOT51

Skolform

Särskild utbildning på gymnaial nivå

1 Kursstart

 1. Kursstart 3183432

  Kursstart
  Ansökan öppnar
  Antagningsbesked

  Beskrivning

  Du som vill söka till Lärvux ska fylla i en ansökningsblankett. Den hittar du om du klickar här.

  Skicka den ifyllda blanketten till:
  Arbetsmarknad och vuxenutbildning
  Lärvux
  402 29 Göteborg