Hoppa till innehåll

ProVux grundläggande nivå (kurspaket)

Gymnasiegemensamma

Gruppundervisning, dag

Med kurspaketet vänder vi oss till dig som inte avslutat grundskolan. Du studerar i en sammanhållen, begränsad grupp med stort lärarstöd, vilket betyder att du blir sedd och dina studie- och kunskapsmål står i centrum. Kurser som ingår är bland annat svenska som andraspråk/svenska, matematik och engelska.

Tillsammans med läraren planerar du och lägger upp en individuellt anpassad studieplan. 

ProVux är ett samarbete mellan socialtjänsten och Arbetsmarknad och vuxenutbildning i Göteborgs Stad. För att kunna ansöka till ProVux behöver du kontakta din handläggare på socialtjänsten.

Förkunskapskrav

Engelska och matematik på grundläggande nivå:
Du har tidigare studerat i svensk grundskola eller har kunskaper i svenska motsvarande sfi-betyg på b-kursen.

Svenska som andraspråk på grundläggande nivå:
Kunskaper motsvarande sfi-betyg på D-kursen.

Svenska på grundläggande nivå:
Du har tidigare studerat i svensk grundskola.

Ämnes-/kursplan

KURSPAKET

Anmälningskod

PROVUXGR

Skolform

Grundläggande utbildning

Kurser

1 Kursstart

 1. Kursstart 3496600

  Kursstart
  Kontinuerlig
  Ansökan stänger
  Skola
  ABF Vux