Hoppa till innehåll

ProVux grundläggande nivå (kurspaket)

Gymnasiegemensamma

Med kurspaketet vänder vi oss till dig som inte avslutat grundskolan. Du studerar i en sammanhållen, begränsad grupp med stort lärarstöd, vilket betyder att du blir sedd och dina studie- och kunskapsmål står i centrum. Kurser som ingår är bland annat svenska som andraspråk/svenska, matematik och engelska.

Tillsammans med läraren planerar du och lägger upp en individuellt anpassad studieplan. En orienteringskurs för kartläggning och studieplanering ingår i kurspaketet med 50 poäng.

Kurspaketet kan läsas på både hel- och deltid.

Omfattning heltid upp till två terminer.

ProVux är ett samarbete mellan socialtjänsten och Arbetsmarknad och vuxenutbildning i Göteborgs Stad. För att kunna ansöka till ProVux behöver du kontakta din handläggare på socialtjänsten.

Förkunskapskrav

Engelska och matematik på grundläggande nivå:
Du har tidigare studerat i svensk grundskola eller har kunskaper i svenska motsvarande sfi-betyg på b-kursen.

Svenska som andraspråk på grundläggande nivå:
Kunskaper motsvarande sfi-betyg på D-kursen.

Svenska på grundläggande nivå:
Du har tidigare studerat i svensk grundskola.

Ämnes-/kursplan

KURSPAKET

Anmälningskod

PROVUXGR

Skolform

Grundläggande utbildning

Kurser

3 Kursstarter

 1. Kursstart 2241127

  Kursstart
  Kontinuerlig
  Ansökan stänger
  Skola
  ABF Vux
 2. Kursstart 2282694

  Kursstart
  Kontinuerlig
  Ansökan stänger
  Skola
  ABF Vux
 3. Kursstart 2464380

  Kursstart
  Kontinuerlig
  Ansökan öppnar
  Skola
  ABF Vux