Hoppa till innehåll

Bild 3, anpassad utbildning - dag

Gymnasial särvux

Dagtid, 100 poäng

Du kan söka till kommunal vuxenutbildning som anpassad  utbildning om du har fyllt 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada. I Göteborg kallar vi kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning för Lärvux. 

I kursen Bild 3 får du fördjupa dig i något eller några kunskapsområden från Bild 1 eller 2. Du kommer också få lär dig olika metoder för att exponera och presentera egna bildarbeten. Kursen tar också upp etik och värdegrundsfrågor i samband med bilder och bildframställning.

Förkunskapskrav

Kursen bygger på de kunskaper Bild 2/BIBBIL52 ger.

Ämnes-/kursplan

BIBBIL53 (Länk till extern sida.)

Anmälningskod

BIBBIL53

Skolform

Komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå

Extern länk

Ansök till anpassad utbildning (Länk till extern sida.)

1 Kursstart

  1. Kursstart 4954550

    Kursstart
    Kontinuerlig
    Ansökan stänger