Hoppa till innehåll

ProVux gymnasial nivå (kurspaket)

Gymnasiegemensamma

Gruppundervisning, dag

ProVux på gymnasial nivå är för dig som har kontakt med socialtjänsten, saknar betyg i en eller flera gymnasiala kurser och har behov av ett anpassat och individuellt studieupplägg för att kunna studera inom komvux.

Tillsammans med läraren planerar du och lägger upp en individuellt anpassad studieplan. Du kan läsa deltid eller heltid under två terminer. 

Du kan läsa de flesta kurserna inom ProVux i en mindre grupp om du har behov av det. Du får alltid extra lärarstöd, vilket betyder att du blir sedd och dina studie- och kunskapsmål står i centrum.

Kurser som ingår är bland annat svenska som andraspråk/svenska, matematik och engelska på gymnasial nivå. Beroende på dina förutsättningar, finns det även möjlighet att studera kurser inom den senare delen av grundläggande vuxenutbildning.

ProVux är ett samarbete mellan socialtjänsten och Arbetsmarknad och vuxenutbildning i Göteborgs Stad. För att kunna ansöka till ProVux behöver du kontakta din handläggare på socialtjänsten.

Förkunskapskrav

Engelska på gymnasial nivå:
Kunskaper som motsvarar Engelska på grundläggande nivå eller i underliggande gymnasial kurs för kurserna Engelska 6 och Engelska 7.

Matematik på gymnasial nivå:
Kunskaper som motsvarar Matematik på grundläggande nivå eller i underliggande gymnasial kurs för kurserna Matematik 2a-c och Matematik 3b-c.

Svenska som andraspråk på gymnasial nivå:
Kunskaper som motsvarar Svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller i underliggande gymnasiala kurs för kurserna Svenska som andraspråk 2 och Svenska som andraspråk 3.

Svenska på gymnasial nivå:
Kunskaper som motsvarar Svenska på grundläggande nivå eller i underliggande gymnasiala kurs för kurserna Svenska 2 och Svenska 3.

Historia 1b, Religionskunskap 1, Samhällskunskap 1b, Naturkunskap 1b:
Kunskaper som motsvarar Svenska eller Svenska som andraspråk på grundläggande nivå.
 

Ämnes-/kursplan

KURSPAKET

Anmälningskod

PROVUXGY

Skolform

Gymnasial utbildning

Kurser

1 Kursstart

 1. Kursstart 3496574

  Kursstart
  Kontinuerlig
  Ansökan stänger
  Skola
  ABF Vux