Hoppa till innehåll

Dans — specialområde

Gymnasial särvux

Dagtid, 100 poäng

Du kan söka till kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning om du har fyllt 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. I Göteborg kallar vi kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning för Lärvux. 

I kursen Dans – specialområde kommer få fördjupa dina kunskaper inom en eller flera kunskapsområde inom ämnet dans. Du kommer också få träna vidare på att dansa och få mer kunskaper kring dansformens estetiska ideal. Du kommer också få mer kunskaper om ergonomi och etik- och värdegrundsfrågor.

Förkunskapskrav

Inga särskilda förkunskaper krävs. Du ska ha förutsättningar att tillgodogöra dig kursens innehåll.

Ämnes-/kursplan

DABDAN50S (Länk till extern sida.)

Anmälningskod

DABDAN50S

Skolform

Särskild utbildning på gymnaial nivå

1 Kursstart

  1. Kursstart 2836099

    Kursstart
    Ansökan öppnar