Hoppa till innehåll

Vårdbiträde påbyggnad (kurspaket) Flexibla studier

Vård och Omsorg

Flexibla studier, 650 poäng

VÅRDBITRÄDE PÅBYGGNAD FLEX
Den här utbildningen är för dig som har studerat delar av en vård och omsorgsutbildning, kurspaket inom vuxenutbildningen mot vårdbiträde (minst 800 poäng) eller motsvarande, och vill läsa till undersköterska. Du kan välja studietakt (50%, 75% eller 100%) och utbildningen kan kombineras med arbete.

Studieform
Gruppundervisning med distansinslag. Du har lektioner och handledning en till två dagar i veckan i skolan och resten av studierna sker på egen hand hemma via datorn eller i skolans studiehall där det finns tillgång till handledare och datorer. Du väljer sjäv din studietakt. Utbildingens längd varierar beroende på din studietakt.

Utbildningens innehåll
Utbildningen ska utveckla dina kunskaper om och färdigheter i vård, omvårdnad och omsorg. I yrkesutövningen kombineras kunskaper från olika ämnesområden som medicin, pedagogik, sociologi, psykologi och vårdvetenskap. Utbildningen ska därför leda till att du utvecklar en helhetssyn på människan och förståelse av livsstilens betydelse för hälsan.

Utbildningen ska utveckla din förmåga att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt, kommunicera med respekt för individens integritet och ge människor möjlighet till delaktighet och inflytande. Du ska också utveckla förståelse för människors olika behov och förutsättningar.

Om du läser mot undersköterska kommer du läsa kurser som ska utveckla din förmåga till muntlig och skriftlig kommunikation, eftersom det skapar en grund för ett gott samarbete samt för att kunna ge korrekt och komplex information till patienter och andra brukare. Du  väljer också någon av följande fördjupningar: äldreomsorg, hälso- och sjukvård eller psykiatri. För att få diplom Vård och omsorgsutbidlning från Vård & Omsorgscollege måste du bli godkänd på alla kurser i kurspaketet och genomföra gymnasiearbetet. Detta intyg används för anställning som undersköterska.

Utbildningen leder till
När du har genomfört utbildningen kan du söka arbete som undersköterska eller skötare. Efter genomförd utbildning kan du beroende på vald inriktning arbeta på sjukhus, i hemtjänst, i daglig verksamhet, särskilt boende/äldreboende eller hemsjukvård.

Viktig information
Vid kurstart görs en individuell studieplan då du väljer studietakt.

Kostnader för eleven
Kostnad för litteratur tillkommer med ca 1400 kr för hela utbildningen.

Kurs- och antagningsbeskedet
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.   

Arbetsplatsförlagt lärande, apl
Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl,  i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på att din apl-plats kan ligga långt från din bostad. 

Apl-perioder
Den del av utbildningen som är på en arbetsplats varierar beroende på din studietakt och tidigare studier.  APL kommer att vara under studieperiod 2.

Plats för utbildningen
Norra Ågatan 10B

Utbildningsanordnare
ABF Vux

Ansvarig vuxenutbildning
Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs Stad

Studieperioder
Studieperioderna varierar beroende på din studieplanering.
2021-01-04 -- 2021-06-26
2021-08-09 -- 2021-12-17

Förkunskapskrav

Du ska ha läst minst 800 poäng på en vård och omsorgsutbildning från gymnasiet eller motsvarande inom vuxenutbildningen.

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser eller motsvarande:
- Svenska eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå
- Hälsopedagogik
- Medicin 1
- Etik och människans livsvillkor
- Psykologi 1
- Psykiatri 1
- Specialpedagogik 1
- Vård och omsorgsarbete 1

Om du inte har möjlighet att styrka dina kunskaper med betyg, behöver du kontakta vuxenutbildningen i den kommun som ansvarar för den utbildning du har som förstahandsval (se utbildningsbeskrivningen).

Handlingar som skall bifogas ansökan
Bifoga kopior på dina betyg från grund- eller gymnasieskolan (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen till din ansökan. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift godtas ej.

Borttappade originalbetyg
Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads- eller regionarkivet.

Ämnes-/kursplan

VOXABN (Länk till extern sida.)

Anmälningskod

GGY-VOP-2101

Skolform

Gymnasial utbildning

Kurser

1 Kursstart

  1. Kursstart 2540273

    Kursstart
    Ansökan stänger
    Skola
    ABF Vux