Hoppa till innehåll

Barnskötare

Barn och Fritid

Kurspaket, 1350 poäng

"Att jobba med barn är att påverka framtiden! Detta är en bra utbildning för mig som behöver vara på skolan och få undervisning på plats." 
Citat av elev på barnskötarutbildningen.

Den här utbildningen är på heltid, ca 40 timmar i veckan. Undervisningen är på skolan.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:
 
- Svenska eller svenska som andraspråk

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

Utbildningens innehåll

Du lär dig om människors lärande och växande, samarbete och kommunikation. Du tränar dig i att möta andra människor och utvecklar din förmåga att vara lyhörd för deras behov.

Utbildningen leder till

Efter avslutad utbildning har du möjlighet att arbeta som barnskötare inom barnomsorgen. Arbetsuppgifter för en barnskötare i förskolan innebär att arbeta med barn i olika åldrar och din främsta uppgift är att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse under den tid då deras föräldrar arbetar eller studerar. Att ge omsorg, delta i lekar och  utomhusaktiviteter är viktiga delar av jobbet.

Kostnader för eleven

Kostnad för litteratur tillkommer med ca 4500 kr för hela utbildningen.

Studiebesök

Ta kontakt med eva.lindqvist@educ.goteborg.se, om du vill göra studiebesök på skolan.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl, i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

Viktig information
- Utdrag från belastningsregistret för skola och förskola krävs för att få göra apl inom vissa verksamhetsområden.

Apl-perioder

Den del av utbildningen som är på en arbetsplats är under fyra veckor, studieperiod 2, 3 och 4.

Studieperioder

2021-04-06 -- 2021-06-25
2021-08-09 -- 2021-12-17
2022-01-03 -- 2022-06-24
2022-08-08 -- 2022-10-30

Ansökan

Dokument som ska bifogas ansökan:
Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.
  
Borttappade originalbetyg:
Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Antagning

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.

Plats för utbildningen

Studium, Nedre Kaserngården 5, Göteborg

Utbildningsanordnare

Studium
www.studiumgbg.se

Ansvarig vuxenutbildning

Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs Stad
 

Ämnes-/kursplan

BFXAAR

Anmälningskod

GGY-BSE-2104

Skolform

Gymnasial utbildning

Kurser

1 Kursstart

  1. Kursstart 2550493

    Kursstart
    Ansökan stänger
    Skola
    Studium