Hoppa till innehåll

Barnskötare flex

Barn och fritid

Flexibla studier, 1350 poäng

"Att jobba med barn är att jobba med framtiden! Denna utbildningen passar mig eftersom jag jobbar extra som barnskötare redan. Det är bra att ha undervisning två dagar i veckan och studera resten på egen hand."  
citat av elev på barnskötarutbildningen.

Utbildningens innehåll

Du lär dig om människors lärande och växande, samarbete och kommunikation. Du tränar dig i att möta andra människor och utvecklar din förmåga att vara lyhörd för deras behov.

Utbildningen leder till

Efter avslutad utbildning har du möjlighet att arbeta som barnskötare inom barnomsorgen. Arbetsuppgifter för en barnskötare i förskolan innebär att arbeta med barn i olika åldrar och din främsta uppgift är att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse under den tid då deras föräldrar arbetar eller studerar. Att ge omsorg, delta i lekar och  utomhusaktiviteter är viktiga delar av jobbet.

Viktig information och förkunskaper

Du har lektioner och handledning en till två dagar i veckan i skolan och resten av studierna sker på egen hand hemma via datorn eller i skolans studiehall där det finns tillgång till handledare och datorer.
Vid kurstart görs en individuell studieplan.

Utdrag från belastningsregistret för skola och förskola krävs för att få göra apl inom förskola/skola.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

Kostnader för eleven

Kostnad för litteratur tillkommer med ca 4 500 kr för hela utbildningen.

Studiebesök

Ta kontakt med hilda.curovac@moa-larcentrum.se om du vill göra studiebesök på skolan.

Frågor som inte har med studiebesök att göra exempelvis om ansökan och antagning ska skickas till info@goteborg.arbvux.se.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl,  i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

Apl-perioder:
Det ingår två APL-perioder om 4 veckor vardera.
APL utförs alltid på heltid vilket innebär 100% studietakt .

Studieperioder

2022-01-10 -- 2022-06-24
2022-08-08 -- 2022-12-23
2023-01-09 -- 2023-06-30
2023-08-07 -- 2023-10-13

Antagning

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Övrig information

Plats för utbildningen:
Östra Hamngatan 30-34
Göteborg

Utbildningsanordnare:
MoA Lärcentrum

Ansvarig vuxenutbildning:
Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs Stad
 

Förkunskapskrav

Angivna förkunskaper under rubriken "Viktig information och förkunskaper", se ovan.

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

Dokument som skall bifogas ansökan

Bifoga kopior på dina betyg från grund- eller gymnasieskolan (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen till din ansökan. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift godtas ej.

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads- eller regionarkivet.

Ämnes-/kursplan

BFXAAR

Anmälningskod

GGY-BSF-2201

Skolform

Gymnasial utbildning

Kurser

1 Kursstart

 1. Kursstart 3083684

  Kursstart
  Ansökan stänger
  Antagningsbesked

  Beskrivning

  Ansök här mellan 29 september - 26 oktober 2021