Hoppa till innehåll

Barnskötare språkstöd - (GRvux)

Barn och fritid

Gruppundervisning, dag, 2150 poäng

"Att jobba med barn är att jobba med framtiden! Utbildningen passar mig då jag kan läsa färdigt svenska på grundläggande nivå och utbilda mig till barnskötare."
citat från elev på barnskötarutbildningen

Yrkesutbildning med språkstöd

Om du saknar grundläggande kunskaper i svenska språket har du möjlighet att läsa en yrkesvuxutbildning med språkstöd. Då kombineras den gymnasiala yrkesutbildningen med studier i svenska, SFI eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå, utifrån dina kunskaper. Under utbildningen läser du även yrkessvenska och får studiehandledning på ditt modersmål vid behov. 

När du går en yrkesvuxutbildning med språkstöd läser du huvudsakligen gymnasiala yrkeskurser. Oftast studerar du på lektioner i skolan, men ibland får du även studera hemma. Utbildningen kombineras alltid med arbetsplatsförlagt lärande. På så vis får du möjlighet att testa yrket på en arbetsplats, lära dig arbetsmomenten och skapa viktiga kontakter i arbetslivet.

Utbildningarna är avgiftsfria, men du får själv köpa det kursmaterial som behövs. I en yrkesvuxutbildning med språkstöd kan du ansöka om studiemedel hos CSN för de gymnasiala och grundläggande kurserna.

Utbildningens innehåll

Du lär dig om människors lärande och växande, samarbete och kommunikation. Du tränar dig i att möta andra människor och utvecklar din förmåga att vara lyhörd för deras behov. Du kommer att läsa gymnasiekurser inom barn och fritid samtidigt som du läser svenska som andraspråk på grundläggande nivå. På denna utbildning har du en yrkeslärare som är ansvarig för yrkesämnena och som jobbar tillsammans med en lärare i svenska.

Utbildningen leder till

Efter avslutad utbildning har du möjlighet att arbeta som barnskötare inom barnomsorgen. Arbetsuppgifter för en barnskötare i förskolan innebär att arbeta med barn i olika åldrar och din främsta uppgift är att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse under den tid då deras föräldrar arbetar eller studerar. Att ge omsorg, delta i lekar och  utomhusaktiviteter är viktiga delar av jobbet.

Viktig information och förkunskaper

Den här utbildningen är gruppundervisning på heltid, ca 40 timmar i veckan. Undervisningen är på skolan.
För att läsa utbildningen måste du ha godkänt betyg i:
Utdrag från belastningsregistret för skola och förskola krävs för att få göra apl inom förskola/skola.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl, i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

Ansökan

Mer information och möjlighet att ansöka finns på GRvux.se mellan 29 september - 26 oktober 2021

GRvux är kommunal yrkesutbildning som ordnas i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionen. Detta gäller även ifall utbildningen anordnas i en annan kommun än den du bor i. 
Du kan söka till en gymnasial yrkesutbildning på GRvux om du:

Alla utbildningar är avgiftsfria med det kan finnas andra omkostnader så som arbetskläder eller läroböcker. Utbildningarna är på gymnasial nivå.

Efteranmälan

Om det finns utbildningsplatser och/eller reservplatser kvar efter att den ordinarie ansökningsperioden är slut läggs dessa ut för efteranmälan på GRvux. Antagning sker löpande och de som är snabbast med att skicka in kompletta ansökningar, som visar att de är behöriga, blir erbjudna plats på utbildningen i fråga. 

Under perioden kan utbildningar tas bort som sökbara om platserna fylls. Likaså kan fler utbildningar läggas ut för efteranmälan om det kommer återbud från elever som har antagits eller om antagna elever uteblir från utbildningsstarten. Vi rekommenderar dig som är intresserad av att börja studera, att hålla koll på GRvux löpande både under ansöknings- och efteranmälansperioden.

 

Ämnes-/kursplan

BFXABR

Anmälningskod

GRS-BSE-2201-GG

Skolform

Gymnasial utbildning

Extern länk

Ansök på GRvux 29 sep-26 okt (Länk till extern sida.)

1 Kursstart

 1. Kursstart 3087367

  Kursstart
  Ansökan stänger
  Skola
  Studium

  Beskrivning

  Läs mer om utbildningen och ansök på GRvux mellan den 29 september - 26 oktober 2021