Hoppa till innehåll

Betongarbetare lärling - (GRvux)

Bygg och Anläggning

Lärling, 1580 poäng

"Härligt att hålla på med sånt man tycker om! Ett fritt jobb som är väldigt omväxlande och varierande på alla sätt." citat av elev på betongarbetareutbildningen

Lärlingsutbildning

Som lärling får du lära dig ett nytt yrke direkt på arbetsplatsen. Upp till 30% av utbildningen genomförs i skolans lokaler. Din utbildning planeras och genomförs med stöd av en yrkeskunnig handledare på arbetsplatsen och lärare från vuxenutbildningen. Du deltar i företagets ordinarie verksamhet, vilket innebär att du följer de arbetstider och regler som företaget bestämt. Utbildningen passar dig som är bra på att arbeta självständigt och ta eget ansvar.

Utbildningarna är avgiftsfria, men du får själv köpa det kursmaterial som behövs. En lärlingsvuxutbildning ger möjlighet att söka studiemedel hos CSN.

Utbildningens innehåll

Som betongarbetare är det du som bygger grunden och stommen av betong på bland annat hus och broar. Utbildningen lär dig gjuta betong till golv, tak och väggar, montera och foga samman färdiggjutna betongelement, lägga betonggolv och hur du armerar och arbetar med armerad betong.

Utbildningen leder till

Utbildningen leder till en utbildningsbok som betongarbetare, med möjlighet att arbeta med mer formarbeten, armering och gjutningar, men även med murning och putsning av t.ex husgrunder. Fallbyggnad och golvavjämningar ingår även detta i yrket.

Viktig information och förkunskaper

Bra med datorvana.
För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:
Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl, i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

Ansökan

Mer information och möjlighet att ansöka finns på GRvux.se mellan 29 september - 26 oktober 2021

GRvux är kommunal yrkesutbildning som ordnas i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionen. Detta gäller även ifall utbildningen anordnas i en annan kommun än den du bor i. 
Du kan söka till en gymnasial yrkesutbildning på GRvux om du:

Alla utbildningar är avgiftsfria med det kan finnas andra omkostnader så som arbetskläder eller läroböcker. Utbildningarna är på gymnasial nivå.

Efteranmälan

Om det finns utbildningsplatser och/eller reservplatser kvar efter att den ordinarie ansökningsperioden är slut läggs dessa ut för efteranmälan på GRvux. Antagning sker löpande och de som är snabbast med att skicka in kompletta ansökningar, som visar att de är behöriga, blir erbjudna plats på utbildningen i fråga. 

Under perioden kan utbildningar tas bort som sökbara om platserna fylls. Likaså kan fler utbildningar läggas ut för efteranmälan om det kommer återbud från elever som har antagits eller om antagna elever uteblir från utbildningsstarten. Vi rekommenderar dig som är intresserad av att börja studera, att hålla koll på GRvux löpande både under ansöknings- och efteranmälansperioden.

 

Ämnes-/kursplan

BAXAAR

Anmälningskod

GRL-BET-2201-GG

Skolform

Gymnasial utbildning

Extern länk

Ansök på GRvux 29 sep-26 okt (Länk till extern sida.)

1 Kursstart

  1. Kursstart 3087759

    Kursstart
    Ansökan stänger

    Beskrivning

    Läs mer om utbildningen och ansök på GRvux mellan den 29 september - 26 oktober 2021