Hoppa till innehåll

Bilskadereparatör lärling - (GRvux)

Fordon och Transport

Lärling, 1280 poäng

Bilskadereparatör är ett yrke för dig som vill att krock- och plåtskadade fordon ska se ut som nytillverkade efter en reparation. Att reparera karossdetaljerna kräver mycket form- och fingertoppskänsla.

Lärlingsutbildning

Som lärling får du lära dig ett nytt yrke direkt på arbetsplatsen. Upp till 30% av utbildningen genomförs i skolans lokaler. Din utbildning planeras och genomförs med stöd av en yrkeskunnig handledare på arbetsplatsen och lärare från vuxenutbildningen. Du deltar i företagets ordinarie verksamhet, vilket innebär att du följer de arbetstider och regler som företaget bestämt. Utbildningen passar dig som är bra på att arbeta självständigt och ta eget ansvar.

Utbildningarna är avgiftsfria, men du får själv köpa det kursmaterial som behövs. En lärlingsvuxutbildning ger möjlighet att söka studiemedel hos CSN.

Utbildningens innehåll

Utbildningen ger dig kunskaper i grundläggade fordonsteknik och olika sammanfogningsmetoder som limning och svets. Du får lära dig hur en bil är uppbyggd eftersom det förekommer en del demontering och montering av andra komponenter när du ska reparera plåtskador. Bucklor och repor handriktas, slipas och spacklas bort- detta kommer du att få träna på. Du lär dig att besiktiga och värdera skador och även grunderna i planeringen av arbetet.

Utbildningen leder till

Efter utbildningen kan du söka jobb på fordonsverkstäder som arbetar med plåtskador på framför allt krockade bilar.
Framtiden för bilskadereparatörer påverkas av att branschen har blivit mer miljömedveten. Mer ska repareras och återanvändas, snarare än ersättas och slängas. Enligt Transportgruppen kommer de som har känsla och intresse för yrket ha goda möjligheter att få jobb de närmsta åren.

Viktig information och förkunskaper

Du behöver genomgå och bli godkänd i en härdplastutbildning och en hälsoundersökning (spirometritest) innan du kan bli antagen till utbildningen, detta görs under orienteringskursen.
Undersökningen görs på skolan.

Körkort är inget krav för att delta i undervisningen, men de flesta arbetsgivare kräver det för anställning.

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:
Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl, i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

Ansökan

Mer information och möjlighet att ansöka finns på GRvux.se mellan 29 september - 26 oktober 2021

GRvux är kommunal yrkesutbildning som ordnas i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionen. Detta gäller även ifall utbildningen anordnas i en annan kommun än den du bor i. 
Du kan söka till en gymnasial yrkesutbildning på GRvux om du:

Alla utbildningar är avgiftsfria med det kan finnas andra omkostnader så som arbetskläder eller läroböcker. Utbildningarna är på gymnasial nivå.

Efteranmälan

Om det finns utbildningsplatser och/eller reservplatser kvar efter att den ordinarie ansökningsperioden är slut läggs dessa ut för efteranmälan på GRvux. Antagning sker löpande och de som är snabbast med att skicka in kompletta ansökningar, som visar att de är behöriga, blir erbjudna plats på utbildningen i fråga. 

Under perioden kan utbildningar tas bort som sökbara om platserna fylls. Likaså kan fler utbildningar läggas ut för efteranmälan om det kommer återbud från elever som har antagits eller om antagna elever uteblir från utbildningsstarten. Vi rekommenderar dig som är intresserad av att börja studera, att hålla koll på GRvux löpande både under ansöknings- och efteranmälansperioden.

 

Ämnes-/kursplan

FTXAFR

Anmälningskod

GRL-BSR-2201-GG

Skolform

Gymnasial utbildning

Extern länk

Ansök på GRvux 29 sep-26 okt (Länk till extern sida.)

1 Kursstart

  1. Kursstart 3097616

    Kursstart
    Ansökan stänger

    Beskrivning

    Läs mer om utbildningen och ansök på GRvux mellan den 29 september - 26 oktober 2021