Hoppa till innehåll

Barnskötare språkstöd

Barn och fritid

Gruppundervisning, dag, 2150 poäng

"Att jobba med barn är att jobba med framtiden! Utbildningen passar dig då du kan läsa färdigt svenska på grundläggande nivå och utbilda dig till barnskötare."

Utbildningens innehåll

Du lär dig om människors lärande och växande, samarbete och kommunikation. Du tränar dig i att möta andra människor och utvecklar din förmåga att vara lyhörd för deras behov.
Du kommer att läsa 1300 poäng gymnasiekurser inom barn och fritid samtidigt som du läser svenska som andraspråk på grundläggande nivå. På denna utbildning har du en yrkeslärare som är ansvarig för yrkesämnena och som jobbar tillsammans med en lärare i svenska.

Utbildningen leder till

Efter avslutad utbildning har du möjlighet att arbeta som barnskötare inom barnomsorgen. Arbetsuppgifter för en barnskötare i förskolan innebär att arbeta med barn i olika åldrar och din främsta uppgift är att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse under den tid då deras föräldrar arbetar eller studerar. Att ge omsorg, delta i lekar och  utomhusaktiviteter är viktiga delar av jobbet.

Viktig information

Den här utbildningen är gruppundervisning på heltid, ca 40 timmar i veckan. Undervisningen är på skolan.

Utdrag från belastningsregistret för skola och förskola krävs för att få göra apl inom förskola/skola.

Kostnader för eleven

Kostnad för litteratur tillkommer med ca 4500 kr för hela utbildningen.

Studiebesök

Ta kontakt med Maria Tibblin Larsson, maria.tibblin.larsson@educ.goteborg.se, om du vill göra studiebesök på skolan.

Frågor om ansökan och antagning ska skickas till Arbetsmarknad och vuxenutbildning: info.goteborg.arbvux.se

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl,  i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

Apl-perioder:
Den del av utbildningen som är på en arbetsplats är under fyra veckor studieperiod 2, 3 och 4.

Studieperioder

2022-08-08 -- 2022-12-23
2023-01-09 -- 2023-06-30
2023-08-07 -- 2023-12-22
2024-01-08 -- 2024-06-28

Antagning

Du kan komma att bli kallad till gruppinformation.  
I antagningen sker ett urval i enlighet med förordningen om vuxenutbildning. Det betyder att alla som söker kanske inte får plats.  
Till gruppinformationen kallas fler sökande än det finns platser. Gruppinformationen syftar till att ge dig den information du behöver för att veta om utbildningen är rätt för dig. Du får också möjlighet att ställa frågor. Om du inte kan komma på gruppinformationen, påverkas inte din möjlighet att få en plats på utbildningen. 

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.

Övrig information

Plats för utbildningen:
Nedre Kaserngården 5
Göteborg

Utbildningsanordnare:
Studium

Ansvarig vuxenutbildning:
Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs Stad
 

Förkunskapskrav

För att kunna bli antagen gäller det att du:

- har lägst betyg E från sfi kurs D eller motsvarande
- inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
- har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Om du har tillräckliga kunskaper i svenska, men saknar betyg, kan du få göra en nivåbedömning.

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

Dokument som skall bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Ämnes-/kursplan

BFXAAR

Anmälningskod

GGS-BSS-2208

Skolform

Gymnasial utbildning

Kurser

1 Kursstart

 1. Kursstart 3480127

  Kursstart
  Ansökan stänger
  Skola
  Studium

  Beskrivning

  Den här utbildningen kan du ansöka mellan 16 - 27 maj.