Hoppa till innehåll

Valideringsingång - Trädgård Skötsel och anläggning

Naturbruk

Validering

Den här valideringsingången är för dig som har yrkeserfarenhet och kompetens inom yrkesområdet och som nu vill validera de kurser som du redan har kunskaper inom. 

Vad är validering?

Validering innebär att en persons kunskaper och kompetenser kartläggs och bedöms på ett strukturerat sätt. Denna validering sker mot kunskaper och kompetenser motsvarande Skolverkets nationella kurs- och ämnesplaner.

Förkunskapskrav

Handlingar som ska bifogas ansökan

När du går vidare i ansökan kan du välja alternativet "Jag bifogar mina betyg och andra dokument nedan med ansökan" för att direkt bifoga dina betyg och intyg. Du kan även ladda upp aktuella handlingar till din ansökan i efterhand, detta ska ske inom tre veckor från ansökningstillfället.
 1. BETYG
  Bifoga kopior på dina betyg från grund- eller gymnasieskolan (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen till din ansökan. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift godtas ej. Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads- eller regionarkivet
   
 2. ARBETSGIVARINTYG
  För att visa att du arbetat minst ett år på heltid behöver du ladda upp ett arbetsgivarintyg som innehåller:

Översiktlig kartläggning

Valideringen inleds med en översiktlig kartläggning. Om det under den översiktliga kartläggningen visar sig att du inte har tillräckliga kunskaper kommer du bli rekommenderad att ta kontakt med en studie- och yrkesvägledare för vidare planering. Med tillräckliga kunskaper menas kunskaper som motsvarar minst 20% av yrkesutbildningen. 

Fördjupad kartläggning

Om du har tillräckliga kunskaper att validera går du vidare till en fördjupad kartläggning. Här avgörs hur mycket du har att validera. Om det under den fördjupade kartläggningen visar sig att du inte har kunskaper som motsvarar hela yrkesutbildningen har du möjlighet att komplettera med de kurser som behövs.

Vad händer efter valideringen?

Efter valideringen kommer du att få ett intyg på dina kunskaper. Intyget beskriver dina kunskaper och kompetenser i förhållande till nationella kurs- och ämnesplaner. Om du har kunskaper motsvarande en hel kurs görs en prövning och du får ett betyg i kursen.

Antagning

Antagningen av behöriga sökande till valideringsingången kommer att ske i den ordning de kompletta ansökningarna registreras och behandlas. För att bli antagen måste du uppfylla förkunskapskraven. Om du uppfyller förkunskapskraven för utbildningen sker antagning utifrån tillgång till utbildningsplatser. För mer information läs Regler för vuxenutbildning på goteborg.se

Frågor om ansökan och antagning ska skickas till info.goteborg.arbvux.se

Kostnader för eleven

Mer information får du av skolan.

Plats för utbildningen

Levgrensvägen 7, Göteborg

Utbildningsanordnare

Studium Trädgård 

Ansvarig vuxenutbildning

Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs Stad

Ämnes-/kursplan

NBXAAR

Anmälningskod

GGV-TSA-H22

Skolform

Gymnasial utbildning

Kurser

1 Kursstart

 1. Kursstart 3520832

  Kursstart
  Kontinuerlig
  Ansökan stänger
  Skola
  Studium

  Beskrivning

  Valideringsingången har en kontinuerlig antagning och kursstart. Denna ansökan gäller för kursstart mellan augusti-december 2022. Ansökan till våren 2023 publiceras från november månad. 

  Komplettering av betyg och intyg ska ske senast tre veckor efter inskickad ansökan. I ansökningsprocessen väljer du alternativ: Jag bifogar mina betyg och andra dokument nedan med ansökan för att få möjligheten att ladda upp dokument. Det går också bra att logga in på "Mina sidor" i efterhand och komplettera.

  Om du blir antagen är det inte säkert att ditt önskemål om startdatum och valt antal veckor går att uppfylla. 

  Lägg i kurskorg

  Välj Kursstart

  Kursen har kontinuerlig kursstart. Här anger du när du önskar börja läsa kursen, samt hur över hur många veckor du vill läsa.

  Din beräknade studieomfattning baseras på dina önskningar och en handläggare kommer sedan försöka uppfylla dina önskemål, det finns dock inga garantier att dina önskemål kan uppfyllas.