Hoppa till innehåll

Vårdbiträde språkstöd

Vård och omsorg

Gruppundervisning, dag, 1200 poäng

Ansök här mellan 10-30 augusti

Nu öppnar ansökan till våra yrkesutbildningar. Den här yrkesutbildningen söker du via Göteborgs Stad, längst ner på sidan.

Vårdbiträde språkstöd

Steg ett av två för dig som vill läsa till undersköterska.
Den här utbildningen är för dig som vill arbeta inom vård och omsorg som vårdbiträde och behöver läsa svenska som andraspråk på grundläggande nivå samtidigt. Det finns också möjlighet att komplettera med utbildning till undersköterska.

Om du är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå ska du istället söka Vårdbiträde/Undersköterska. 

Viktig information

Den här utbildningen är på heltid, ca 40 timmar i veckan. Undervisningen är på skolan.

Utbildningens innehåll

Du kommer att läsa 700 poäng gymnasiekurser inom vård och omsorg kombinerat med svenska som andraspråk på grundläggande och 100 poäng på gymnasial nivå. På denna utbildning har du en yrkeslärare som är ansvarig för vårdämneskurserna och som jobbar tillsammans med en lärare i svenska.
Utbildningen ska utveckla din förmåga att utföra arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsområdet såsom stöd och hjälp med personlig vård och omsorg, hushållsuppgifter samt administrativa, sociala och specialpedagogiska uppgifter. Utbildningen innehåller grundläggande kunskaper om hälsa och ohälsa. Du kommer att utveckla din förmåga att bemöta människor och kommunicera både skriftligt och muntligt utifrån människors olika behov och förutsättningar.

Utbildningen leder till

När du har genomfört utbildningen kan du söka arbete som vårdbiträde. Arbetsuppgifterna är att arbeta med vård och stöd och varierar beroende på var du arbetar.
Efter utbildningen får du ett intyg från Vård & Omsorgscollege. Detta intyg används för anställning som vårdbiträde.

En utbildning i två steg

Efter avslutad utbildning till vårdbiträde kan du komplettera med utbildning till undersköterska. Mer information får du på skolan eller vid kontakt med en studie- och yrkesvägledare.

Kostnader för eleven

Kostnad för litteratur tillkommer med ca 3000 kr för hela utbildningen.

Studiebesök

Ta kontakt med Maria Tibblin Larsson, maria.tibblin.larsson@educ.goteborg.se om du vill göra studiebesök på skolan.

Frågor om ansökan och antagning ska skickas till Arbetsmarknad och vuxenutbildning: info.goteborg.arbvux.se

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl,  i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

Apl-perioder:
Du kommer att vara på en arbetsplats (apl) fyra veckor under studieperiod 2 och 3. Under apl-perioderna förväntas du kunna vara på arbetsplatsen heltid.

Studieperioder

2022-10-24 -- 2022-12-23
2023-01-09 -- 2023-06-30
2023-08-07 -- 2023-12-22
2024-01-08 -- 2024-06-28
2024-08-05 -- 2024-09-20

Antagning

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.

Övrig information

Plats för utbildningen:
Diagonalen 6, Lindholmen Göteborg

Utbildningsanordnare:
Studium

Ansvarig vuxenutbildning:
Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs Stad 

Förkunskapskrav

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

För att kunna bli antagen gäller det att du:


Om du har tillräckliga kunskaper i svenska, men saknar betyg, kan du få göra en nivåbedömning.

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Ämnes-/kursplan

VOXAAN

Anmälningskod

GGS-VOB-2210

Skolform

Gymnasial utbildning

Kurser

1 Kursstart

 1. Kursstart 3528179

  Kursstart
  Ansökan stänger
  Skola
  Studium
  Antagningsbesked

  Beskrivning

  Sök utbildningen här mellan 10-30 augusti.

  Utbildningen är för dig som behöver du läsa svenska som andraspråk på grundläggande nivå samtidigt som du studerar till vårdbiträde. Utbildningen är steg ett av två för dig som vill läsa till undersköterska.