Hoppa till innehåll

Vårdbiträde/Undersköterska komplettering, flex

Vård och omsorg

Flexibla studier, 1150 poäng

Ansök här mellan 10-30 augusti

Nu öppnar ansökan till våra yrkesutbildningar. Den här yrkesutbildningen söker du via Göteborgs Stad, längst ner på sidan.

Vårdbiträde/Undersköterska komplettering flex

"Denna utbildningen passar mig eftersom jag redan har läst delar av utbildningen. Det är bra att ha undervisning två dagar i veckan och studera resten på egen hand." citat av elev på utbildningen.

Viktig information

Den här utbildningen är för dig som har studerat delar av en vård och omsorgsutbildning och har godkänt betyg i minst 300 poäng i yrkeskurser från Vård och omsorgsprogrammet på gymnasiet eller motsvarande ämnen från yrkespaket Vård och omsorg inom vuxenutbildning.

Du har lektioner och handledning en till två dagar i veckan i skolan och resten av studierna sker på egen hand hemma via datorn eller i skolans studiehall där det finns tillgång till handledare och datorer.
Vid kurstart görs en individuell studieplan då du väljer studietakt (50%, 75% eller 100%)  och om du vill läsa mot vårdbiträde eller undersköterska. Utbildningens längd varierar beroende på din studietakt.

Utbildningens innehåll

Utbildningen ska utveckla dina kunskaper om och färdigheter i vård, omvårdnad och omsorg. I yrkesutövningen kombineras kunskaper från olika ämnesområden som medicin, pedagogik, sociologi, psykologi och vårdvetenskap. Utbildningen ska därför leda till att du utvecklar en helhetssyn på människan och förståelse av livsstilens betydelse för hälsan.

Utbildningen ska utveckla din förmåga att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt, kommunicera med respekt för individens integritet och ge människor möjlighet till delaktighet och inflytande. Du ska också utveckla förståelse för människors olika behov och förutsättningar.
Om du läser mot undersköterska kommer du läsa kurser som ska utveckla din förmåga till muntlig och skriftlig kommunikation, eftersom det skapar en grund för ett gott samarbete samt för att kunna ge korrekt och komplex information till patienter och andra brukare.

Utbildningen leder till

UNDERSKÖTERSKA, steg 2
När du har genomfört utbildningen kan du söka arbete som undersköterska eller skötare. Efter genomförd utbildning kan du arbeta på sjukhus, inom äldreomsorg, inom funktionsstöd och inom psykiatri.
Efter utbildningen får du ett diplom från Vård & Omsorgscollege. För att få diplomet måste du bli godkänd på alla kurser i kurspaketet. Detta intyg används för anställning som undersköterska.

VÅRDBITRÄDE, steg 1
När du har genomfört halva utbildningen kan du söka arbete som vårdbiträde eller stödbiträde. Arbetsuppgifterna är att arbeta med vård och stöd och varierar beroende på var du arbetar. Om du väljer att avsluta utbildningen efter termin 2 får du ett intyg från Vård & Omsorgscollege. Detta intyg används för anställning som vårdbiträde.

Kostnader för eleven

Kostnad för litteratur tillkommer med ca 3000 kr för hela utbildningen. Du kan även köpa digital kurslitteratur, då blir kostnaderna ca 1800 kr för hela utbildningen. Kostnaderna är beroende på hur många kurser du läser.

Studiebesök

Ta kontakt med jessica.sameby@cubenutbildning.se om du vill göra studiebesök på skolan.

Frågor om ansökan och antagning ska skickas till Arbetsmarknad och vuxenutbildning: info.goteborg.arbvux.se

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl,  i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

Apl-perioder:
Den del av utbildningen som är på en arbetsplats varierar beroende på din studietakt och tidigare studier. APL utförs alltid på heltid vilket innebär 100% studietakt under dessa veckor.

Studieperioder

Studieperioderna varierar beroende på din studietakt och om du läser mot vårdbiträde eller undersköterska.
2022-10-24 -- 2022-12-23
2023-01-09 -- 2023-06-23
2023-08-07 -- 2023-12-15

Antagning

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.

Övrig information

Plats för utbildningen:
Regnbågsgatan 7

Utbildningsanordnare:
Cuben Utbildning

Ansvarig vuxenutbildning:
Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs Stad

Förkunskapskrav

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:


Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Ämnes-/kursplan

VOXABN (Länk till extern sida.)

Anmälningskod

GGY-VOK-2210

Skolform

Gymnasial utbildning

Kurser

1 Kursstart

 1. Kursstart 3528180

  Kursstart
  Ansökan stänger
  Antagningsbesked

  Beskrivning

  Sök utbildningen här mellan 10-30 augusti.