Hoppa till innehåll

Byggnadsträarbetare lärling (GRvux)

Bygg och Anläggning

Lärling, 1480 poäng

Ansök via GRvux  mellan 10-30 augusti

Nu öppnar ansökan till våra yrkesutbildningar. En del av våra kurspaket ansöker du på GRvux hemsida. Klicka på länken ovan för att komma direkt till aktuell yrkesutbildning.

Byggnadsträarbetare lärling

Trä är vårt äldsta byggmaterial och trä ingår fortfarande i alla byggprojekt. Material, verktyg, maskiner och arbetsmetoder har utvecklats, men hantverket är kvar. Byggnadsträarbetaren finns med under hela bygget: från formsättning av grunden till olika takkonstruktioner och inredning.

Lärlingsutbildning

En lärlingsutbildning inom komvux är en yrkesutbildning där minst 70 procent av undervisningen sker på en arbetsplats. Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan som följer dig genom utbildningen. En dag i veckan är avsatt för teorigenomgång. Du får då träna på moment i utbildningen som du behöver bli bättre på och möjlighet att få stöd.

Viktig information

Utbildningen startar med att du introduceras på skolan i fyra veckor. Du får reda på mer om utbildningen och om ditt framtida yrke. Skolan är ansvarig för att ta fram en lämplig lärlingsplats.

Att studera som lärling kräver mycket av dig som elev. Därför är de fyra veckorna i början viktiga; passar utbildningen dig? Passar lärlingsformen dig? 

Utbildningens innehåll

Under utbildningen tränar du på att söka information samt planera, organisera och utföra vanliga arbetsuppgifter.
Du får kunskaper om arbetsprocesser samt olika metoder, material, verktyg och maskiner.
Du får kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet.
Du får lära dig att följa arbetsbeskrivningar och använda ritningar.
Du får lära dig att göra riskbedömningar.
Viktigt är att kunna utvärdera arbetsprocessen och resultatet samt att dokumentera sitt arbete - detta får du träna på.
Du får kunskaper om vad hållbar utveckling innebär i bygg- och anläggningsbranschen.
Att kunna samverka och kommunicera med andra samt använda fackspråk är en viktig del i utbildningen.

Som byggnadsträarbetare lär du dig bygga hela huskonstruktioner såsom; golvbjälklag, väggar, mellanbjälklag och takkonstruktioner. Till detta kommer invändiga och utvändiga beklädnade av olika slag. Du lär dig även montera kök, dörrar,fönster och även finsnickeri som listning.

Ritningsläsning är en viktig del av utbildningen eftersom merparten av allt byggarbete utgår ifrån en ritning.

Snickaryrket är det bredaste yrket och ger utrymme för att på sikt specialisera sig inom någon del av yrket.

Kvalificerad utbildningstid
Efter utbildningen söker du arbete som anställd lärling, denna tid kallas kvalificerad utbildningstid. Du är lärling på ett företag i upp till 36 månader, tre år. Under lärlingstiden får du lärlingslön från företaget enligt gällande avtal. Först efter att du har avslutat dina lärlingstimmar kan du göra ditt yrkesprov och få ditt yrkesbevis som byggnadsträarbetare.

Ytterligare information gällande yrkesutbildningsavtal finns på BYN.se.

Utbildningen leder till

Utbildningen leder till en utbildningsbok som snickare, med möjlighet att arbeta på stora som små företag, med servicearbeten, nyproduktion av allt från villor till hyreshus, eller renoveringsarbeten.

Arbetet kan innebära jobb på högre höjder. Som träarbetare arbetar du ofta i arbetslag, men kan även innebära självständiga arbeten hos privatpersoner.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl, i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

Apl-perioder

Du är ute på arbetsplatsen fyra dagar i veckan. En dag i veckan studerar du online. 

Studieperioder

Period 1: 2022-10-24-  2022-12-30
Period 2:  2023-01-02 - 2023-06-30
Period 3:  2023-08-07 - 2023-12-29

Studiebesök

Kontakta Peter Skog Bräckegymnasiet, telefon 0725-757696, om du vill göra ett studiebesök.

Ansökan

Mer information och möjlighet att ansöka finns på GRvux.se

Efteranmälan

Om det finns utbildningsplatser och/eller reservplatser kvar efter att den ordinarie ansökningsperioden är slut läggs dessa ut för efteranmälan på GRvux Antagning sker löpande och de som är snabbast med att skicka in kompletta ansökningar, som visar att de är behöriga, blir erbjudna plats på utbildningen i fråga. 

Under perioden kan utbildningar tas bort som sökbara om platserna fylls. Likaså kan fler utbildningar läggas ut för efteranmälan om det kommer återbud från elever som har antagits eller om antagna elever uteblir från utbildningsstarten. Vi rekommenderar dig som är intresserad av att börja studera, att hålla koll på GRvux löpande både under ansöknings- och efteranmälansperioden.

Övrig information

Plats för utbildningen:
Stora Holm, Holmvägen 81, hus B, Hisingen

Utbildningsanordnare:
Utbildningscentrum Bräckegymnasiet

Ansvarig vuxenutbildning:
Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs Stad

Förkunskapskrav

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurs på grundläggande nivå eller motsvarande:

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

 

Ämnes-/kursplan

BAXABR

Anmälningskod

GRL-BTA-2210-GG

Skolform

Gymnasial utbildning

Extern länk

Ansök på GRvux 10 aug-30 aug (Länk till extern sida.)

0 Kursstarter

  • Det finns inga kursstarter att ansöka till.