Hoppa till innehåll

Golvläggare (GRvux)

Bygg och Anläggning

Gruppundervisning, dag, 1850 poäng

Ansök via GRvux mellan 10-30 augusti

Nu öppnar ansökan till våra yrkesutbildningar. En del av våra kurspaket ansöker du på GRvux hemsida. Klicka på länken ovan för att komma direkt till aktuell yrkesutbildning.

Golvläggare

"Jobbet som golvläggare är både fritt och varierande".
Elev på golvläggarutbildningen.

Viktig information

Utbildningen kräver att du studerar på heltid. Heltid betyder att du ska räkna med att vara aktiv elev under utbildningen på skolan mellan 0830-1500, måndag till fredag.  Variationer i schemat kan förekomma.

När du är ute på företaget för att göra arbetsplatsförlagt lärande, apl, följer du arbetsplatsens tider.
Det är en stor fördel om du har körkort eller har det på gång när du ska ut på arbetsplatsförlagt lärande, apl, och arbeta som lärling.

Utbildningens innehåll

Utbildningsinnehållet är delvis samma som för murare och snickare. Två tredjedelar är gemensamma och ger dig en bred bas, medan den sista tredjedelen är specialiserad på golvläggning. 

Under utbildningen får du lära dig mycket om hur förarbeta; till exempel riva av gamla mattor, spackla och slipa före golvläggning. Du får utveckla ditt sinne för färg och form.

Utbildningen förutsätter att du har förmåga att räkna ut hur mycket golvmaterial du behöver lägga på en yta.  

Kvalificerad utbildningstid

Efter utbildningen söker du arbete som anställd lärling, denna tid kallas kvalificerad utbildningstid.  Du är lärling på ett företag i cirka 5800 timmar, cirka 2- 2 1/2 år. Under lärlingstiden får du lärlingslön från företaget. Först efter att du har avslutat dina lärlingstimmar kan du göra ditt yrkesprov och få ditt yrkesbevis som golvläggare.

Information om detta kan du läsa på Byggnadsindustrins yrkesnämnds (BYN) hemsida. 

Utbildningen leder till

Golvläggare arbetar med golvbeläggningar av bland annat textil, plast, linoleum, kork och parkett. Golvläggning i våtrum är en specialitet, liksom arbeten med renovering och underhåll. Det mesta av dagens golvmaterial läggs i stora enheter, som till exempel mattor på rulle eller parkettbrädor. Du ska också kunna utföra specialjobb såsom  mönsterläggning av parkettgolv. Ett stort arbetsområde är våtrum. 

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl, i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

Studieperioder 

Period 1: 2022-10-24 -- 2022-12-30
Period 2: 2023-01-02 -- 2023-06-30
Period 3: 2023-07-03 -- 2023-12-29
Period 4: 2024-01-01 -- 2024-03-08

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka skolan digitalt och träffa lärare och elever för att ställa frågor om utbildningen.  
Mejla goteborg@movant.se så kommer du få en inbjudan till digitalt studiebesök via Teamslänk. Mötena äger rum varannan vecka.

Ansökan

Mer information och möjlighet att ansöka finns på GRvux.se

Efteranmälan

Om det finns utbildningsplatser och/eller reservplatser kvar efter att den ordinarie ansökningsperioden är slut läggs dessa ut för efteranmälan på GRvux Antagning sker löpande och de som är snabbast med att skicka in kompletta ansökningar, som visar att de är behöriga, blir erbjudna plats på utbildningen i fråga. 

Under perioden kan utbildningar tas bort som sökbara om platserna fylls. Likaså kan fler utbildningar läggas ut för efteranmälan om det kommer återbud från elever som har antagits eller om antagna elever uteblir från utbildningsstarten. Vi rekommenderar dig som är intresserad av att börja studera, att hålla koll på GRvux löpande både under ansöknings- och efteranmälansperioden.

Övrig information

Plats för utbildningen:
Norra Deltavägen 3, Göteborg

Utbildningsanordnare:
Movant AB

Ansvarig vuxenutbildning:
Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs Stad

Förkunskapskrav

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurs på grundläggande nivå eller motsvarande:


Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

Ämnes-/kursplan

BAXACR

Anmälningskod

GRY-GOL-2210-GG

Skolform

Gymnasial utbildning

Extern länk

Ansök på GRvux 10 aug-30 aug (Länk till extern sida.)

1 Kursstart

 1. Kursstart 3528755

  Kursstart
  Ansökan stänger
  Skola
  Movant

  Beskrivning

  Läs mer om utbildningen och ansök på GRvux mellan den 10 aug - 30 aug 2022.