Hoppa till innehåll

Elinstallatör komplettering (GRvux)

El och Energi

Gruppundervisning, dag, 1250 poäng

Ansök via GRvux mellan 10-30 augusti

Nu öppnar ansökan till våra yrkesutbildningar. En del av våra kurspaket ansöker du på GRvux hemsida. Klicka på länken ovan för att komma direkt till aktuell yrkesutbildning.

Elinstallatör komplettering

Den här utbildningen är för dig som har studerat delar av El- och energiprogrammet eller yrkespaket till elinstallatör och har godkänt betyg i minst 300 poäng i yrkeskurser från utbildningen på gymnasiet eller motsvarande ämnen från yrkespaket inom vuxenutbildning.

Viktig information

Du har lektioner och handledning på skolan och resten av studierna sker på egen hand hemma via datorn eller i skolans studiehall där det finns tillgång till handledare och datorer.

Vid kurstart görs en individuell studieplan. Utbildningens längd och/eller studietakt kan variera beroende på ditt utbildningsbehov. Undervisningen sker dagtid.

Utbildningens innehåll

Yrkespaketet Elinstallatör har två valbara inriktningar;
elinstallatör och industrielektriker.

Vill du jobba främst med installation så läser du inriktningskurserna;
Belysningsteknik
Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem
Kommunikationsnät 1


Vill du specialicera dig mot industrin och automation läser du inriktningskurserna;
Mät- och styrteknik
Mät- och reglerteknik
Programmerbara styrsystem
Robotteknik


Utbildningen innehåller de kurser som ECY  - Elbranschens centrala yrkesnämd rekommenderar för vuxenstuderande. För mer information se ECY:s hemsida:
https://ecy.com/bli-elektriker/utbildning/utbildning-till-elektriker-inom-vuxenutbildning/

Det finns även möjlighet att lägga till Matematik 1, Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 och Engelska 5 parallellt med yrkeskurserna. Godkänt betyg i dessa kurser eller motsvarande krävs för att vara behörig för ett framtida ECY-certifikat.

Utbildningen leder till

ELINSTALLATÖR
Efter utbildningen kan du arbeta med nybyggnationer av bostäder eller i industrier. Alla infrastruktursatsningar i regionen kräver att det finns duktiga elektriker. Du kan även arbeta med ombyggnader där du byter ut gamla ledningar och utrustning. Du kan dra ström till motorer, fläktar, montera elcentraler och mycket annat. Det är ett yrke som ger möjligheter till många olika sorters jobb. Idag byggs väldigt mycket i regionen och det finns ett stort behov av elektriker.

INDUSTRIELEKTRIKER
Industrin blir allt mer robotiserat. Industriprocesserna måste löpa på utan störmningar. Industrielektriker är en viktig funktion för att säkerställa att robotsystemen och andra maskiner fungerar. Felsökning, programmering av styrsystem och olika former av  kvalitetskontroller är en viktig del i arbetet. Du arbetar självständigt och måste gilla att hantera stress.

Båda inriktningarna ger stora möjligeteter att läsa vidare på bland annat Yrkeshögskola och hela tiden skaffa sig mer kompetens.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl, i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

Studieperioder 
Period 1: 2022-10-24 -- 2022-12-30
Period 2: 2023-01-02 -- 2023-06-30
Period 3: 2023-07-03 -- 2023-12-29
Period 4: 2024-01-01 -- 2024-01-26

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka skolan digitalt och träffa lärare och elever för att ställa frågor om utbildningen.  
Mejla goteborg@movant.se så kommer du få en inbjudan till digitalt studiebesök via Teamslänk. Mötena äger rum varannan vecka.

Ansökan

Mer information och möjlighet att ansöka finns på GRvux.se

Efteranmälan

Om det finns utbildningsplatser och/eller reservplatser kvar efter att den ordinarie ansökningsperioden är slut läggs dessa ut för efteranmälan på GRvux. Antagning sker löpande och de som är snabbast med att skicka in kompletta ansökningar, som visar att de är behöriga, blir erbjudna plats på utbildningen i fråga. 

Under perioden kan utbildningar tas bort som sökbara om platserna fylls. Likaså kan fler utbildningar läggas ut för efteranmälan om det kommer återbud från elever som har antagits eller om antagna elever uteblir från utbildningsstarten. Vi rekommenderar dig som är intresserad av att börja studera, att hålla koll på GRvux löpande både under ansöknings- och efteranmälansperioden.

Övrig information

Plats för utbildningen:
Hildedalsgatan 4

Utbildningsanordnare:
Movant AB

Ansvarig vuxenutbildning:
Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs Stad

Förkunskapskrav

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurs på grundläggande nivå eller motsvarande:

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

Ämnes-/kursplan

EEXAAR

Anmälningskod

GRY-ELK-2210-GG

Skolform

Gymnasial utbildning

Extern länk

Ansök på GRvux 10 aug-30 aug (Länk till extern sida.)

1 Kursstart

 1. Kursstart 3528750

  Kursstart
  Ansökan stänger
  Skola
  Movant

  Beskrivning

  Läs mer om utbildningen och ansök på GRvux mellan den 10 aug - 30 aug 2022.