Hoppa till innehåll

CNC-tekniker med språkstöd (GRvux)

Industriteknik

Gruppundervisning, dag, 1400 poäng

Ansök via GRvux mellan 10-30 augusti

Nu öppnar ansökan till våra yrkesutbildningar. En del av våra kurspaket ansöker du på GRvux hemsida. Klicka på länken ovan för att komma direkt till aktuell yrkesutbildning.

CNC-tekniker med språkstöd

Vill du använda tekniska lösningar för att lösa mänskliga problem? Gillar du att läsa ritningar och omvandla ritningen till något konkret och gärna tredimensionellt?

Behöver du dessutom läsa sfi-kurs D eller Svenska som andra språk på grundläggande nivå så är valet lätt. Då kan CNC-teknikerutbildningen vara rätt val.

Viktig information

För att du ska kunna tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha goda kunskaper i matematik, kunna använda matematik i ett mer komplext sammanhang samt tänka logiskt och tredimensionellt.
 
Inget krav på körkort finns men kan vara meriterande vid framtida anställning. Även datorvana rekommenderas då en stor del av utbildningen är digital och genomförs med datorstyrda maskiner.  Stor fördel om du har tillgång till dator och internet hemma för att underlätta studierna.

Utbildningens innehåll

Först läser du yrkeskurser som ger dig en bred bas. Du tränar på att bearbeta material med olika verktyg och maskiner och du lär dig också hur en tillverkningsprocess ser ut inom industrin och hur industrilösningar utvecklar och påverkar människans livsvillkor. Svenskan integreras i yrkeskurserna. Du läser alltså både svenska och yrkeskurser samtidigt.
Det är mycket krävande och du behöver ha tid och kraft för att fokusera.

Denna första del av utbildningen är utvecklad av industrins parter och fristående branschorganisationer. Kompetenserna är grundläggande, för industrins alla olika branscher. Industri Bas rustar dig alltså för arbete inom olika industribranscher.
För mer information se www. svenskindustrivalidering.se.

Efter du har genomgått basgemensamma kurser påbörjar du inriktningen inom CNC (Computer Numerical Control , ett datorsystem för att styra verkstadsmaskiner)

Som CNC-tekniker arbetar du med datorstyrd maskin för mekanisk bearbetning av arbetsstycken. Med hjälp av maskinen tillverkar du detaljer av främst metall. Maskinen programmeras utifrån ritningar och CAD/CAM -underlag. Ritningsläsning är avgörande för att klara arbetet. Du behöver också ha förutsättningar att kunna programmera.
Om förutsättningar finns kan du ansöka om att få göra provet för grönt CNC-certifikat under din studietid. Läraren bedömer om du har förutsättningar att klara certifiktatet.  

Utbildningen leder till

Arbetsmarknaden efterfrågar många duktiga CNC-tekniker. Du kan exempelvis  få arbete inom tillverkningsindustrin, inom  fordons-, flygplans- livsmedels- eller möbelindustrin.

Som CNC-tekniker arbetar du ofta skift.  Exempel på framtida arbetsuppgifter kan vara; att kvalitetsäkra produkterna både ekonomiskt och produktionsmässigt; genomföra kvalitetskontroller på slutprodukter; utveckla ny produktdesign. 

Utbildningen rustar även för vidare studier inom industribranschen. 

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl, i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

Studieperioder

Period 1: 2022-10-24 -- 2022-12-23
Period 2: 2023-01-02 -- 2023-06-30
Period 3: 2023-08-07 -- 2023-12-22
Period 4: 2024-01-01 -- 2024-02-02

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka skolan och träffa lärare och elever för att ställa frågor om utbildningen. Besöket kan eventuellt ordnas digitalt. Kontakta: jannica.rask@veldikompetens.se för vidare information.

Ansökan

Mer information och möjlighet att ansöka finns på GRvux.se

Efteranmälan

Om det finns utbildningsplatser och/eller reservplatser kvar efter att den ordinarie ansökningsperioden är slut läggs dessa ut för efteranmälan på GRvux. Antagning sker löpande och de som är snabbast med att skicka in kompletta ansökningar, som visar att de är behöriga, blir erbjudna plats på utbildningen i fråga. 

Under perioden kan utbildningar tas bort som sökbara om platserna fylls. Likaså kan fler utbildningar läggas ut för efteranmälan om det kommer återbud från elever som har antagits eller om antagna elever uteblir från utbildningsstarten. Vi rekommenderar dig som är intresserad av att börja studera, att hålla koll på GRvux löpande både under ansöknings- och efteranmälansperioden.

Övrig information

Plats för utbildningen:
Norra Deltavägen 1-3
Maskingatan 5

Utbildningsanordnare:
Veldi Kompetenscenter

Ansvarig vuxenutbildning:
Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs Stad

Förkunskapskrav

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurs på grundläggande nivå eller motsvarande:

Om du har tillräckliga kunskaper i svenska, men saknar betyg, kan det bli aktuellt att du får en kallelse till nivåbedömning.
Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

 

Ämnes-/kursplan

INXAER

Anmälningskod

GRS-CNC-2210-GG

Skolform

Gymnasial utbildning

Extern länk

Ansök på GRvux 10 aug-30 aug (Länk till extern sida.)

1 Kursstart

 1. Kursstart 3528610

  Kursstart
  Ansökan stänger
  Skola
  Veldi AB

  Beskrivning

  Läs mer om utbildningen och ansök på GRvux mellan den 10 aug - 30 aug 2022.