Hoppa till innehåll

Kock, restaurang - validering

Restaurang och Livsmedel

Validering

KOCK, RESTAURANG - FÖR DIG MED YRKESERFARENHET

En kortare utbildning för dig som har minst ett års yrkeserfarenhet som kock i restaurang

Vad är validering?

Validering innebär att synliggöra, identifiera, erkänna och dokumentera en persons kunskaper och kompetenser. Det kan handla om den kompetens och erfarenhet som du har skaffat dig genom:  Denna validering sker mot kunskaper och kompetenser motsvarande Skolverkets nationella kurs- och ämnesplaner.

Varför ska jag validera mina kunskaper?

Genom att validera det som du redan faktiskt har kunskaper om kan det vara lättare för dig att få ett jobb. Inom vissa yrken krävs det yrkesbevis för att kunna bli fullbetald. Din studietid kan också bli kortare om du validerar.

Amir, validerad kock inom yrkesområdet Restaurang och livsmedel, berättar:

”Jag blev nyfiken på validering när jag såg en annons på sociala medier. Jag kan mycket om att laga mat och hantera råvaror efter att ha jobbat i flera år i London och sedan här i Göteborg. Problemet var att jag inte hade betyg att visa upp. Nu när jag har betyg och intyg har jag lättare att få jobb som kock och är glad att jag tog chansen!”

Så går en validering till

Valideringen inleds med att du tillsammans med en yrkeslärare gör en kartläggning av dina yrkeskunskaper. Om det under den översiktliga kartläggningen visar sig att du inte har tillräckliga kunskaper kommer du bli rekommenderad att ta kontakt med en studie- och yrkesvägledare för vidare planering. Med tillräckliga kunskaper menas att de motsvarar minst 20 procent av yrkesutbildningen.

Om du har tillräckligt med kunskaper för att kunna validera går du vidare till en fördjupad kartläggning. Här avgörs hur mycket du har att validera.

Vad händer efter valideringen?

Efter valideringen kommer du att få ett intyg på dina kunskaper. Intyget beskriver dina kunskaper och kompetenser i förhållande till nationella kurs- och ämnesplaner. Om du har kunskaper motsvarande en hel kurs görs en prövning och du får ett betyg i kursen.

De kurser inom utbildningen som du inte har kunnat validera kan du sedan studera på skolan.

Sök en förkortad utbildning idag

När du söker behöver du bifoga två typer av handlingar:  

Antagning

Frågor om ansökan och antagning ska skickas till info.goteborg.arbvux.se

Förkunskapskrav

Ämnes-/kursplan

RLXABR

Anmälningskod

GGV-RKO-2023

Skolform

Gymnasial utbildning

4 Kursstarter

 1. Kursstart 3903086

  Kursstart
  Ansökan stänger
  Skola
  Studium
  Antagningsbesked
 2. Kursstart 3903092

  Kursstart
  Ansökan öppnar
  Skola
  Studium
  Antagningsbesked
 3. Kursstart 3903098

  Kursstart
  Ansökan öppnar
  Skola
  Studium
  Antagningsbesked
 4. Kursstart 3903104

  Kursstart
  Ansökan öppnar
  Skola
  Studium
  Antagningsbesked