Hoppa till innehåll

Hotellreceptionist och konferensvärd - validering

Hotell och Turism

Validering

HOTELLRECEPTIONIST OCH KONFERENSVÄRD - FÖR DIG MED YRKESERFARENHET

En kortare utbildning för dig som har minst ett års yrkeserfarenhet som hotellreceptionist och konferensvärd

Vad är validering?

Validering innebär att synliggöra, identifiera, erkänna och dokumentera en persons kunskaper och kompetenser. Det kan handla om den kompetens och erfarenhet som du har skaffat dig genom:  Denna validering sker mot kunskaper och kompetenser motsvarande Skolverkets nationella kurs- och ämnesplaner.

Varför ska jag validera mina kunskaper?

Genom att validera det som du redan faktiskt har kunskaper om kan det vara lättare för dig att få ett jobb. Inom vissa yrken krävs det yrkesbevis för att kunna bli fullbetald. Din studietid kan också bli kortare om du validerar.

Huan, intresserad av validering hotellreceptionist inom yrkesområdet Hotell och turism, berättar:

När jag kom till Sverige så började jag att jobba på ett hotell som städare. Efter två år fick jag chansen att jobba i receptionen och det var jätteroligt. Jag fick träffa nya människor varje dag och lära mig nya saker hela tiden. Hotellbranschen fick avskeda folk under pandemin och jag var en av dem. Nu vill jag validera mina kunskaper så att jag får intyg på min kompetens. Det blir lättare att söka nya jobb då. 

Så går en validering till

Valideringen inleds med att du tillsammans med en yrkeslärare gör en kartläggning av dina yrkeskunskaper. Om det under den översiktliga kartläggningen visar sig att du inte har tillräckliga kunskaper kommer du bli rekommenderad att ta kontakt med en studie- och yrkesvägledare för vidare planering. Med tillräckliga kunskaper menas att de motsvarar minst 20 procent av yrkesutbildningen.

Om du har tillräckligt med kunskaper för att kunna validera går du vidare till en fördjupad kartläggning. Här avgörs hur mycket du har att validera.

Vad händer efter valideringen?

Efter valideringen kommer du att få ett intyg på dina kunskaper. Intyget beskriver dina kunskaper och kompetenser i förhållande till nationella kurs- och ämnesplaner. Om du har kunskaper motsvarande en hel kurs görs en prövning och du får ett betyg i kursen.

De kurser inom utbildningen som du inte har kunnat validera kan du sedan studera på skolan.

Sök en förkortad utbildning idag

När du söker behöver du bifoga två typer av handlingar:  

Antagning

Frågor om ansökan och antagning ska skickas till info.goteborg.arbvux.se

Förkunskapskrav

Ämnes-/kursplan

HTXABR

Anmälningskod

GGV-HRK-2023

Skolform

Gymnasial utbildning

4 Kursstarter

 1. Kursstart 3902998

  Kursstart
  Ansökan stänger
  Skola
  ABF Vux
  Antagningsbesked
 2. Kursstart 3903000

  Kursstart
  Ansökan öppnar
  Skola
  ABF Vux
  Antagningsbesked
 3. Kursstart 3903004

  Kursstart
  Ansökan öppnar
  Skola
  ABF Vux
  Antagningsbesked
 4. Kursstart 3903006

  Kursstart
  Ansökan öppnar
  Skola
  ABF Vux
  Antagningsbesked