Hoppa till innehåll

Bild 2, anpassad utbildning - kväll

Gymnasial särvux

Kvällskurs, 100 poäng

Du kan söka till kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning om du har fyllt 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada. I Göteborg kallar vi kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning för Lärvux. 

I kursen Bild 2 får fortsätta träna på de kunskaper Bild 1 gav dig. Du får  lära dig olika tekniker inom bild och form genom teckning, måleri, collage, foto, skulptur, komposition och färglära. Du får även lära dig att tolka och samtala om bild och form. Kursen tar också upp hur bilder kan användas på olika sätt och i olika sammanhang.
 

Förkunskapskrav

Kursen bygger på de kunskaper Bild 1/BIBBIL51 ger.

Ämnes-/kursplan

BIBBIL52 (Länk till extern sida.)

Anmälningskod

BIBBIL52-GK

Skolform

Komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå

Extern länk

Ansök till anpassad utbildning (Länk till extern sida.)

0 Kursstarter

  • Det finns inga kursstarter att ansöka till.