Hoppa till innehåll

Dans 2, anpassad utbildning - kväll

Gymnasial särvux

Kvällskurs, 100 poäng

Du kan söka till kommunal vuxenutbildning somanpassad  utbildning om du har fyllt 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada. I Göteborg kallar vi kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning för Lärvux.

I kursen Dans 2 får du fördjupa dina kunskaper från kursen Dans 1. Du kommer få fortsätta träna på att dansa själv och med andra, och hur du använder dansen som uttrycksmedel. Du får även lära dig om dans i olika delar av världen och träna på olika typer av dans- och rörelseövningar. Kursen tar också upp ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet inom dans. Du kommer också få lära dig om etik och värdegrundsfrågor i samband med dans

Förkunskapskrav

Kursen bygger på de kunskaper Dans 1/DABDAN51 ger.

Ämnes-/kursplan

DABDAN52 (Länk till extern sida.)

Anmälningskod

DABDAN52-GK

Skolform

Komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå

Extern länk

Ansök till anpassad utbildning (Länk till extern sida.)

0 Kursstarter

  • Det finns inga kursstarter att ansöka till.