Hoppa till innehåll

Betongarbetare - validering 2024

Bygg och Anläggning

Validering, 1700 poäng

VALIDERING - FÖR DIG MED YRKESERFARENHET

En kortare utbildning för dig som har minst ett års yrkeserfarenhet som betongarbetare

Vad är validering?

Validering innebär att synliggöra, identifiera, erkänna och dokumentera en persons kunskaper och kompetenser. Det kan handla om den kompetens och erfarenhet som du har skaffat dig genom:  Denna validering sker mot kunskaper och kompetenser motsvarande Skolverkets nationella kurs- och ämnesplaner.

Varför ska jag validera mina kunskaper?

Genom att validera det som du redan faktiskt har kunskaper om kan det vara lättare för dig att få ett jobb. Inom vissa yrken krävs det yrkesbevis för att kunna bli fullbetald. Din studietid kan också bli kortare om du validerar.

Andrea, snart validerad målare inom yrkesområdet Bygg  och anläggning, berättar:

"Jag har en del erfarenhet från målaryrket och ville inte behöva läsa ett helt yrkespaket. Av en studie- och yrkesvägledare fick jag tips om att söka validering. På så vis kunde jag validera de kunskaper jag har och läsa in de kurser där mina kunskaper inte räckte till. Det blev en förkortad utbildning och jag läser i 20 veckor i stället för 57."

Så går en validering till

Valideringen inleds med att du tillsammans med en yrkeslärare gör en kartläggning av dina yrkeskunskaper. Om det under den översiktliga kartläggningen visar sig att du inte har tillräckliga kunskaper kommer du bli rekommenderad att ta kontakt med en studie- och yrkesvägledare för vidare planering. Med tillräckliga kunskaper menas att de motsvarar minst 20 procent av yrkesutbildningen.

Om du har tillräckligt med kunskaper för att kunna validera går du vidare till en fördjupad kartläggning. Här avgörs hur mycket du har att validera.

Vad händer efter valideringen?

Efter valideringen kommer du att få ett intyg på dina kunskaper. Intyget beskriver dina kunskaper och kompetenser i förhållande till nationella kurs- och ämnesplaner. Om du har kunskaper motsvarande en hel kurs görs en prövning och du får ett betyg i kursen.

De kurser inom utbildningen som du inte har kunnat validera kan du sedan studera på skolan.

Sök en förkortad utbildning idag

När du söker behöver du bifoga två typer av handlingar:  

Antagning

Frågor om ansökan och antagning ska skickas till info.goteborg.arbvux.se

Förkunskapskrav

Ämnes-/kursplan

BAXAAR

Anmälningskod

GGV-BET-2024

Skolform

Gymnasial utbildning

3 Kursstarter

 1. Kursstart 4328672

  Kursstart
  Ansökan stänger
  Antagningsbesked

  Beskrivning

  Kursstart sker i samråd med skolan och kan bli ett annat datum är angivet startdatum.

 2. Kursstart 4328673

  Kursstart
  Ansökan öppnar
  Antagningsbesked

  Beskrivning

  Kursstart sker i samråd med skolan och kan bli ett annat datum är angivet startdatum.

 3. Kursstart 4328674

  Kursstart
  Ansökan öppnar
  Antagningsbesked

  Beskrivning

  Kursstart sker i samråd med skolan och kan bli ett annat datum är angivet startdatum.