Hoppa till innehåll

Stöd och anpassningÄr du i behov av stöd eller anpassningar i dina kommande studier? Kanske har du läs- och skrivsvårigheter, svårt med matematik eller att koncentrera dig? Då kan du få hjälp av resursteamet med att kartlägga och formulera ditt stödbehov. Läs mer om stöd och anpassning på vår hemsida:

Stöd och anpassning - (goteborg.se)

Så här kontaktar du resursteamet

I resursteamet arbetar kuratorer och specialpedagoger. Du kommer i kontakt med resursteamet genom att boka in ett samtal med studie- och yrkesvägledare på Arbetsmarknad och vuxenutbildning.
Uppge i samtalet med studie- och yrkesvägledare att du vill ha kontakt med resursteamet, eftersom du behöver stöd i dina studier. På vår hemsida hittar du mer information:

Karriärvägledning – Göteborgs Stad (goteborg.se)