Hoppa till innehåll

Yrkesutbildning och lärling

Person undersöker ledningar i en maskin

Yrkesutbildning

Med en yrkesutbildning rustar vi dig för både nutid och framtid. Du kommer att få praktisk kompetens som leder dig rakt in i morgondagens yrkesroller och arbetsområden. På vår hemsida kan du läsa mer om yrkesutbildning och i vår kurskatalog hittar du aktuella kurser och utbildningar:

Yrkesutbildning - Plugga på komvux (goteborg.se)

Kurskatalog och ansökan - Yrkesutbildning i Göteborg

Kurskatalog och ansökan - Fristående yrkeskurser i Göteborg


Yrkesutbildning inom Göteborgsregionen, GRvux

I samverkan med Göteborgsregionens tretton kommuner erbjuder vi dig som bor här möjlighet att läsa yrkesutbildning för vuxna, oavsett i vilken kommun de arrangeras. De samverkande kommunerna är Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Vill du läsa mer om yrkesutbildningar inom Göteborgsregionen kan du besöka GRvux hemsida.

Kurskatalog och ansökan - Yrkesutbildning i göteborgsregionen – GRvux


Lärling

Vill du läsa en yrkesutbildning där du genomför största delen av utbildningen på en arbetsplats? Då kan lärlingsutbildning vara något för dig. På vår hemsida kan du läsa mer om lärlingsutbildning och i vår kurskatalog hittar du aktuella utbildningar:

Lärlingsutbildning - Plugga på komvux (goteborg.se)

Kurskatalog och ansökan - Lärlingsutbildning


Talang

En Talang är en kort yrkesutbildning för dig som läser sfi eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå. I en Talang lär du dig det du behöver kunna för att få arbete inom ett visst yrke eller bransch. Innehållet i utbildningen tas fram i samarbete med arbetsgivare. Du behöver inte ha erfarenhet av yrket tidigare, men du behöver vara intresserad och vilja komma ut i arbete. Du behöver också kunna lite svenska och ligga på C-nivå inom sfi.

Målet är att du ska få ett arbete när du är klar med Talang-utbildningen. På vår hemsida kan du läsa mer och se aktuella utbildningar:

Talang - Plugga på komvux (goteborg.se)


Yrkes-sfi

Yrkes-sfi ger dig möjlighet att studera sfi och samtidigt förbereda dig för en yrkesutbildning på gymnasial nivå med språkstöd. Utbildningen är på heltid, cirka 30 timmar i veckan och kombinerar sfi med förberedande kurser och praktik. Om du studerar yrkes-sfi och får godkänt betyg på sfi kurs D, har du förtur till den gymnasiala utbildningen med språkstöd. På vår hemsida kan du läsa mer och se aktuella utbildningar:

Yrkes-sfi - Plugga på komvux (goteborg.se)