Hoppa till innehåll

Svenska för invandrare, sfiSfi ger dig grundläggande kunskaper i svenska och om det svenska samhället. Du får också lära dig att använda datorn som hjälpmedel när du lär dig svenska. Du kan oftast kombinera dina studier i sfi med andra kurser på grundläggande eller gymnasial nivå. Efter sfi kan du fortsätta att läsa svenska som andraspråk på grundläggande eller gymnasial nivå. Läs mer om sfi och hur du ansöker på vår hemsida:

Svenska för invandrare, sfi - (goteborg.se)

Filmer om sfi/Films about SFI

Filmer om sfi på svenska med tillgänglighetsanpassning