Hoppa till innehåll

Svenska för invandrare, sfi

Två personer studerar tillsammans och läser och skriver i en bok.
Foto: Cottonbro

Sfi ger dig grundläggande kunskaper i svenska och om det svenska samhället. Du får också lära dig att använda datorn som hjälpmedel när du lär dig svenska. Du kan oftast kombinera dina studier i sfi med andra kurser på grundläggande eller gymnasial nivå. Efter sfi kan du fortsätta att läsa svenska som andraspråk på grundläggande eller gymnasial nivå. Läs mer om sfi och hur du ansöker på vår hemsida:

Svenska för invandrare, sfi - Plugga på komvux (goteborg.se)

Filmer om sfi/Films about SFI

Filmer om sfi på svenska med tillgänglighetsanpassning

Films about SFI in different languages

Yrkes-sfi

Yrkes-sfi ger dig möjlighet att studera sfi och samtidigt förbereda dig för en yrkesutbildning på gymnasial nivå med språkstöd. Läs mer om yrkes-sfi och anmäl dig på vår hemsida:

Yrkes-sfi - Plugga på komvux (goteborg.se)